Elevråd, 4.-9. klasse

Elevrådet består af elever fra 4.- 9. klasse samt to kontaktlærere fra lærergruppen.

Elevrådet har møde en gang om måneden eller efter behov.

Elevrådet arbejder med følgende:

  • Samarbejde m. skolebestyrelsen.

  • Elevernes interesser omkring praktiske forhold på skolen.

  • Udarbejdelse af diplomer til skolefodbold samt overrækkelse af præmier.

  • Synliggørelse og formidling af De 5 T´er.