Skolebestyrelsens arbejde

Som medlem af skolebestyrelsen får man indsigt i og indflydelse på, hvordan skolens virke og dagligdag hænger sammen. Skolebestyrelsen tager sig af de overordnede rammer for skolens virksomhed, mens skolens ledelse er ansvarlig for driften. Bestyrelsen blander sig på den måde ikke direkte i den daglige drift på skolen, men udfordrer og støtter ledelsen. 

 

Medlemmerne af skolebestyrelsen er engagerede og optaget af hele skolens udvikling og arbejder med de overordnede rammer og visioner for skolen. Det betyder samtidig, at vi ikke udgangspunkt i egne børn, egne klasser eller egen skolegang. Den særlige interesse for egne børn og egne klasser er vigtig, men foregår i klasserne og på klasseniveau.