Rudersdal Kommune har modtaget en del børn fra især Syrien. De fleste bor i midlertidige boliger. De har behov for basisundervisning, som de vil modtage i de nyetablerede modtagelsesklasser på Trørødskolen.

Den 1. januar 2016 kunne vi derfor tage imod vores modtagelsesklasser, som vi har valgt at benævne Multiklasser. De nye elever, der alle modtager den obligatoriske basisundervisning i dansk som 2. sprog, havde deres første skoledag på

Trørødskolen onsdag den 6. januar.

Eleverne repræsenterer hele skoleforløbet, og de får basisundervisning i følgende multiklasser: M1 (6-9år) M2 (10-15). Hver af de tre multiklasser er placeret i de områder, hvor deres danske jævnaldrende kammerater holder til, så de indgår i det sociale samspil med jævnaldrende børn. Undervisningen i dansk som 2. sprog i multiklasserne varetages af lærere, der har kompetencerne i undervisning i dansk som 2. sprog, og det er disse lærere, der har klasselæreransvaret for eleverne, indtil de er fuldt udsluset til stamklassen.

Nogle af eleverne er tilknyttet andre distriktsskoler end Trørødskolen, og nogle af eleverne er tilknyttet Trørødskolen som distriktsskole. De elever, der er tilknyttet Trørødskolen som distriktsskole er tilknyttet en stamklasse i ”den store skole”, og eleverne deltager i undervisningen med klassen i det omfang, det er muligt, tilpasset det enkelte barn. Det betyder, at eleverne er med i undervisningen i deres stamklasse i 1 til 3 hele skoledage om ugen. Når de er klar til at være i stamklassen 4 dage om ugen, vil de blive helt udsluset til stamklassen / distriktsskolen og dermed ikke længere være tilknyttet multiklasserne.

 

Læs mere på kommunens hjemmeside både på dansk, engelsk og arabisk