Trørødskolen er en lokalt forankret og velrenommeret skole i naturskønne omgivelser. Vi er en del af et ambitiøst skolevæsen, der både stiller store krav og åbner mulighed for udvikling. Trørødskolen er rammen om ca. 1040 elever og 120 ansattes dagligdag. Vi har en dygtig og ambitiøs personalegruppe og er en skole med gode ressourcer og gode muligheder for kompetenceudvikling. Vi har en aktiv og engageret forældrekreds, der både støtter og stiller høje krav. Vi arbejder målrettet med implementering af skolereformen samt kompetenceprojekt om synlig læring, at alle børn skal lære at lære mere. Trørødskolen er en fagligt ambitiøs skole, hvor skolens professionelle medarbejdere arbejder målrettet med en videreudvikling af en fælles praksis med henblik på at understøtte alle børns læring og trivsel bedst muligt.
 

Tekst

Mandag d. 26. november holdt vi orienteringsmøde for kommende børnehaveklassebørn til skolestart 1. maj 2019. 

se information


 

Ingen aktuelle nyheder
Ingen aktuelle nyheder

Et rart sted

Trørødskolen skal være et rart sted at være for os alle. Derfor efterlever vi de fem T’er

De fem T´er

Trods forskelligheder passer vi godt på hinanden

Tilsammen vil vi altid være bedre

Tager skolen seriøst; læringen er vores fremtid

Timerne er træning; alle er ikke lige gode til alt

Trørødskolen er vores sted; vi passer godt på tingene